Kéo gập cắt chỉ nhỏ gọn mạ vàng kim

67.000

SKU: CS44 Categories: ,