Gân bò cay Tứ Xuyên

120.000

SKU: DLTQ218 Category: